Het samenwerkingsverband tussen mevrouw Peters en mevrouw Scheepens onder de naam Oefentherapie Peters is met ingang van 1 mei 2020 gestopt.

Vanaf heden kunt u voor algemene oefentherapie Cesar/Mensendieck en slaaptherapie terecht bij Marjolein Scheepens (Het Oefenlokaal, www.hetoefenlokaal.nl). U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-40 54 26 88 of via mail: info@hetoefenlokaal.nl.

Voor behandeling van scoliose volgens de Schroth-methode kunt u contact opnemen met Annicka Peters, oefentherapeut Mensendieck, op het telefoonnummer 06-15 95 66 79 of via mail: info@oefentherapie-peters.nl.