Over ons

Annicka Peters
Annicka is in 2008 afgestudeerd aan de opleiding tot oefentherapeut Mensendieck.

IMG_2414_Custom.JPGSinds begin 2009 werkzaam als zelfstandig oefentherapeute Mensendieck in Zuid-Oost Brabant en Noord-Limburg.
'Het is voor mij een uitdaging mensen bewust met hun lichaam om te laten gaan. Wanneer u ervaart dat u zelf invloed kunt hebben op uw klachten, is dat super! Het veranderen van gedrag, houding en beweging is daarbij onvermijdelijk.'
Annicka vind het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen op het gebied van therapiemogelijkheden, communicatie en behandelmanieren.

Deze cursussen zijn met goed gevolg afgerond:
- Coachen van mensen met chronische aandoeningen (2010)
- Balans- en stabiliteitstraining (2010)
- Zwangerschapsgerelateerde bekkenklachten, volgens de methode van Cecile Röst (2011)
- Valpreventie –advies en –training (2011)
- ‘Brein & Stemming’ (2013)
- Basisscholing MS-Zorg Nederland (2013)
- Basiscursus Chronische Pijn (2014)
- Schroth Best Practice (2015)


Naast individuele behandelingen in de praktijk, geeft Annicka ook groepslessen voor volwassenen en ‘Zit met Pit!’-lessen op basisscholen.
Sinds het voorjaar van 2012 participeert ze in ‘ValNet’. Dit is een samenwerkingsverband van eerstelijns ergotherapeuten, oefentherapeuten en fysiotherapeuten in de regio Zuid-Oost Brabant. Wij streven naar het voorkomen van vallen door ouderen en dat ouderen zo optimaal mogelijk blijven functioneren in het dagelijkse leven. Voor meer informatie verwijzen we graag naar Valnet.

Daarnaast neemt Annicka deel aan MS-Zorg Nederland. Dit is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. Het is een multidisciplinair netwerk met onder andere verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten, psychologen en fysiotherapeuten. Voor meer informatie verwijzen we graag naar MS Zorg Nederland.

Sinds 2014 participeert Annicka in het Netwerk Chronische Pijn. Dit is een netwerk van oefentherapeuten die de samenwerking aangaan met o.a. pijnteams en revalidatiecentra om de zorg voor mensen met Chronische Pijn te optimaliseren. We werken volgens een bepaald protocol en samen met de cliënten werken we aan waardevolle doelen. 

In juni 2015 heeft Annicka zich gespecialiseerd in de behandeling van scoliose en m. Scheuermann, volgens de Schroth Best Practice methode. Deze behandelmethode is in Duitsland ontwikkeld en dr. Hans Weiss heeft de 'orginele Schroth' oefeningen vereenvoudigd en praktisch gemaakt voor in het dagelijkse leven. 

 

Marjolein Scheepens
Marjolein is in 2013 afgestudeerd als Oefentherapeut Cesar. 
Sinds die tijd is zij werkzaam als zelfstandig oefentherapeut in verschillende praktijken in de regio Eindhoven. 

marjolein.jpg

Tijdens haar werkzaamheden komt Marjolein in aanraking met een breed scala aan cliënten met diversiteit aan klachten. Denk hierbij aan hoofdpijn, nek, schouder of rugklachten en hyperventilatie, al dan niet als gevolg van werkzaamheden. Ook voor andere klachten of aandoeningen kunt u bij Marjolein terecht voor houding- of bewegingsadviezen. 

‘Het mooiste aan het vak oefentherapie vind ik het helpen van mensen in het vinden van hun eigen kracht en vaardigheden om lichamelijke klachten te verminderen. Ik neem als therapeut een begeleidende rol aan, door ze informatie en inzicht te geven in het ontstaan van de klacht, hun houdings-en bewegingspatronen en ze te begeleiden in oplossingen. Hierdoor kunnen ze uiteindelijk zelf de klachten beïnvloeden en krijgen ze opnieuw vertrouwen in hun eigen lichaam en mogelijkheden.’ 

Naast haar werkzaamheden in verschillende praktijken heeft Marjolein een eigen bedrijf ‘Bedrijfsoefentherapie Scheepens & Ranzijn’ waarbij ze workshops geeft aan allerlei doelgroepen die tegen lichamelijke klachten aanlopen als gevolg van hun werkzaamheden. 

Marjolein is recent afgestudeerd Master ‘Zorgmanagement’ aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Marjolein heeft door deze master een bredere kijk op de zorg, dan enkel vanuit haar zorgverlenersrol en dat is wat zij zo belangrijk vindt. Zij is zich bewust dat zij als paramedicus slechts een klein onderdeel is van de gehele zorg rondom een cliënt. Het is haar visie en missie dat de zorg rondom een cliënt efficiënt georganiseerd dient te zijn, waarbij gebruik gemaakt wordt van samenwerking tussen verschillende disciplines en zorglijnen, zodat de cliënt de zorg krijgt die hij verdient of nodig heeft.

 

Beide therapeuten zijn ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici.     KP_logo_Custom.jpg

 

 

IMG_2398_Custom.JPG